Per evitar malentesos i disgustos durant la realització de les diferents proves del centre és necessari que els alumnes segueixin una sèrie de normes:

  • A la taula tan sols pot haver-hi el necessari per fer la prova, com pot ser bolígrafs, llapis, regle, calculadora…depenent de la matèria en qüestió. Aquest material és d’ús exclusiu del propi alumne i no el pot deixar a cap company.
  • És a dir, no es pot tenir el mòbil sobre la taula ni sobresortint de la butxaca ni visible en cap lloc. En cas de dubte es guarda a la motxilla. Els estoigs, de llapis o d’ulleres, es guardaran dins de la motxilla. No hi haurà cap apunt ni cap paper on hi hagi escrit alguna cosa de la matèria sota la taula. S’han de guardar a la motxilla que estarà totalment tancada.
  • L’alumne és responsable de l’espai que ocupa durant la realització de l’examen. No pot haver-hi res escrit, referent a la matèria de l’examen, en cap lloc proper.
  • Molt important! Cal que l’alumnat llegeixi amb cura els enunciats i que mantingui silenci durant tota l’estona de l’examen.
  • Si no es compleixen els punts anteriors l’alumne serà penalitzat a criteri del professor avaluador.

PM5544_with_non-PAL_signals