Fomentar les vocacions científiques

Inspira STEAM és un projecte pioner que busca fomentar la vocació cientificotecnològica entre les noies, basat en accions de sensibilització i orientació, que imparteixen dones professionals del món de la investigació, la ciència i la tecnologia. És la primera vegada que s’utilitza la tècnica del mentoring grupal en un projecte de foment de les STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) entre estudiants de primària.

Inspira STEAM neix de la necessitat de promocionar vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat i de la urgència de fer-ho entre les noies. El nombre d’estudiants que opten per una formació en tecnologia decreix cada any. I si ens referim al col·lectiu femení, les dades s’aguditzen encara més. Tot i que el 54,3% del total d’estudiants del sistema universitari espanyol són dones, la seva presència a les titulacions tècniques com Enginyeria i Arquitectura decau al 26,4%.

Inspira STEAM és un projecte promogut per la Universitat de Deusto, que compta amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i de Barcelona Activa.

Les claus del projecte són:

  1. Volem facilitar nous referents de dones tecnòlogues properes.
  2. Que noies i nois descobreixin les professions STEAM.
  3. Conscienciar sobre la necessitat que el desenvolupament del país es produeixi entre homes i dones.
  4. Sensibilitzant i orientant sobre la carrera en tecnologia.
  5. Aportant visibilitat i posant en valor a les dones tecnòlogues.
  6. Donant a conèixer els estereotips existents perquè no condicionin l’elecció d’estudis.