L’institut Valldemossa participa en el Programa de Salut Integral SI! patocinat per la fundació SHE (Foundation for Science, Health and Education).

L’institut Valldemossa participa en el Programa de Salut Integral SI! patocinat per la fundació SHE (Foundation for Science, Health and Education). El principal promotor d’aquest programa és el cardiòleg Valentí Fuster, un dels metges espanyols amb més prestigi a nivell mundial.

L’objectiu principal d’aquest programa és fer un estudi que demostri que el treball amb continguts per portar una vida saludable té un efecte significatiu sobre la salut de les persones.

En aquest projecte participen 50 alumnes de la promoció que va començar l’ESO el curs 2017-2018. La participació del nostre centre és de quatre cursos, per tant finalitzarà quan aquests alumnes facin quart d’ESO, el curs 2020-2021.

La resta d’alumnes de la promoció que no participen directament en l’estudi també realitzen les activitats de promoció d’una vida saludable. Per altra banda, tot el centre celebra cada curs una jornada de salut en la qual participen els aumnes de tots els cursos de manera general.