Suport a l’alumnat que té alguna dificultat en els seus aprenentatges

El programa Èxit forma part de la política educativa del Consorci d’Educació  de Barcelona i pretén donar suport a l’alumnat dels dos últims cursos de primària i dels quatre cursos de secundària, i que té alguna dificultat en els seus aprenentatges, oferint-li un lloc on fer els deures i resoldre dubtes.
L’Institut Valldemossa hi participa des dels seus inicis amb l’objectiu d’enfortir l’enllaç entre les escoles de primària vinculades (l’Splai i Palma de Mallorca) i l’institut, facilitant a l’alumnat l’adquisició de les habilitats, competències i sabers necessaris per obtenir el Graduat de Secundària i oferir un servei de proximitat a l’alumnat i les famílies.

5188228096_8dd6b50353_o

Reforç escolar durant el curs

Es realitzen activitats de reforç i d’acollida per a nens i nenes de 5è i 6è de Primària, i per a nois i noies de l’ESO que estan a càrrec dels amics i amigues grans, monitors que acostumen a ser en gran part ex-alumnes del centre. També es realitza una tasca de coordinació entre els tutors del cicle superior de les escoles de primària, els tutors d’ESO i els amics i amigues grans, sota la supervisió de la coordinació de zona del programa (Youssef Sultán) i de l’Institut (Sergio Carballo).
Les activitats del programa Èxit es porten a terme a l’institut Valldemossa els dilluns i dimecres de 16:30 h a 18 h.  Els amics i amigues grans acompanyen l’alumnat de 5è i 6è dels centres de primària fins a l’Institut.
La presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora, és un element d’innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a – amic@gran – alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels ex-alumnes amb el seu propi centre i el seu entorn educatiu.
Els amics@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l’objectiu de fomentar hàbits de treball, oferir tècniques d’estudi i fer conjuntament amb els tutors el seguiment de l’alumnat.

Èxit Anglès

El Programa Èxit Anglès del Consorci d’Educació de Barcelona vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

El Programa Èxit Anglès té un doble eix d’actuació:

  • Sensibilitzar el professorat de primària i secundària dels centres participants de la importància de formar-se en una metodologia que afavoreixi la interacció oral de l’alumnat, tot oferint al professorat eines efectives perquè les puguin incorporar a la seva pràctica docent.
  • Augmentar significativament les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que segueixi el programa i fomentar-ne l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per a desenvolupar aquesta tasca (“great friends”, “school coordinators” i “zone coordinator”)

Repesca a l'estiu

La Repesca d’estiu s’emmarca en el Pla de suport a l’estiu per a l’alumnat de l’ESO: Suport a l’estiu, èxit al setembre, que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.
Té per objectiu donar suport a aquell alumnat de l’ESO que té entre 2 i 4 assignatures suspeses al juny (susceptible de repetir curs), per tal que pugui aprofitar l’oportunitat de “repesca” que significa la convocatòria extraordinària de setembre.
Els amics@grans, a partir de les orientacions dels tutors, elaboren un pla de treball individualitzat per a cada alumne planificant l’estudi amb l’objectiu de recuperar les assignatures suspeses al setembre.
El reforç es desenvolupa en sessions de 2 hores les tres primeres setmanes de juliol, més una sessió al setembre (prèvia als exàmens), a concretar amb cada institut.

Matins d’estudi, matins d’esport:

Aquesta activitat son dues hores d’esport es fan a continuació o prèvies a l’activitat d’estudi depenent del torn que correspongui.

L’activitat és totalment gratuïta, optativa i restringida a aquell alumnat que participa i assisteix regularment a la Repesca.

Per tant hi pot haver alumnes que optin només a la Repesca i no facin esport, però no pot passar a la inversa, amb alumnes que facin només esport.