Des de l’any 2006 el Valldemossa treballa en funció d’un Pla Estratègic

El Pla Estratègic  manté una continuïtat i  coherència amb la història prèvia del centre, planificant i avaluant anualment els resultats, i renovant els diferents projectes en funció de les necessitats de l’alumnat i dels recursos disponibles, cercant la millora continua dels resultats en tots els àmbits: el de resultats educatius, el de cohesió social, i el d’organització i gestió.
El nostre projecte té tres línies fonamentals:

  • La defensa d’una educació basada en els principis de la inclusió, la igualtat d’oportunitats   i l’ equitat, atenent tots els aspectes de la diversitat a l’aula a través  de la constitució heterogènia dels grups d’alumnes.
  • La lluita contra el fracàs i l’abandonament escolar per tots els mitjans que estiguin al nostre abast.
  • La promoció i potenciació de tots els projectes i activitats que ajuden a millorar els resultats acadèmics, aspirant a l’excel·lència educativa, i a mantenir el bon clima de convivència al centre, amb la implicació de tota la comunitat educativa.
    Aquesta planificació estratègica ha permès la coherència i la continuïtat dels diferents Projectes de Direcció, en els Acords de Coresponsabilitat i en el Projecte Educatiu de Centre.
Aquesta planificació estratègica ha permès la coherència i la continuïtat dels diferents Projectes de Direcció, en els Acords de Coresponsabilitat i en el Projecte Educatiu de Centre.

Diagonal arrow made from puzzle pieces