+0,6

NOTA EXPEDIENT DE BATXILLERAT
0,9 · (mitjana notes de batxillerat)
+ 0,1 · treball de recerca

+ 0,4

Fase general
(llengua i lit catalanes + llengua i lit castellanes + anglès + Història filosofia o Història + 1 matèria de modalitat) / 5

Aquesta fase de les PAU és obligatòria i la mitjana té validesa encara que l’alumne suspengui alguna de les proves. És imprescindible , per tant, que l’alumne lliuri els 5 exàmens encara que prevegi que en algun obtindrà un 0.

+

Fase específica

0,2 ó 0,1 · una matèria de modalitat
+
0,2 ó 0,1 · una altra matèria de modalitat

La fase específica permet que cada facultat universitària estableixi un ordre d’admissió entre els alumnes que la sol·licitin. Ho fa tot ponderant (0,2 ó 0,1) el resultat obtingut… Llegir més

NOTA D’ACCÉS (5-10)

Només s’obté la nota d’accés si, en la fase general de les PAU, s’ha obtingut una qualificació igual o superior a 4 punts. Vol dir que, amb un 4 a les PAU, es pot accedir a la Universitat sempre que es porti un coixí suficient en la nota d’expedient de batxillerat (un mínim de 5,667)
La nota d’accés (si és de 5) permet accedir als estudis universitaris, però no garanteix l’admissió en cap facultat, perquè aquesta admissió depèn del nombre de places que la facultat ofereixi i del nombre de demandes d’ingrés en aquesta facultat que hagin efectuat els alumnes amb la nota d’accés superada. De fet, per tenir plaça en la major part dels estudis universitaris, a més de superar la nota d’accés, l’alumne ha de competir; per això convé que es presenti a la fase específica de les PAU.
La nota d’accés (entre 5 i 10) té una validesa indefinida. L’alumne podrà emprar-la per accedir a la Universitat molts anys després d’haver fet les PAU. Aleshores li caldrà veure si aquesta nota li basta per ser admès en la facultat on vulgui ingressar o si haurà de presentar-se a la fase específica de les PAU d’aquell any per incrementar la seva nota d’admissió.

NOTA D’ADMISSIÓ (5-14)