Al Valldemossa utilitzem la mediació com un dels mètodes alternatius per resoldre els conflictes. Es tracta d’una via que permet evitar l’aplicació del reglament sancionador, i que es fa entre iguals.

Què és la mediació?

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’un mediador/mediadora, amb l’objectiu d’ajudar les dues parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. En una mediació només poden intervenir dos mediadors i dues persones implicades i interessades a solucionar el conflicte (ja siguin representants d’un grup o autores del conflicte).

Els principis de la mediació

 • La voluntarietat de les persones implicades en el conflicte: han de ser lliures d’acollir-se o no a la mediació.
 • La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent.
 • La confidencialitat del procés: la mediació obliga als mediadors a no revelar a persones alienes a la mateixa mediació la informació confidencial que obtinguin a la resolució dels conflictes. Sempre es fa firmar un petit contracte per aprovar que la mediació s’ha acabat i que d’allà no en sortirà res.

Àmbit d’aplicació

A una mediació hi poden anar els casos següents:
 • Insults cap a la pròpia persona.
 • Pseudònims amb aire de burla.
 • Mal comportament entre dues persones.
 • Amistat perduda i que es vulgui recuperar.
 • Altres similars

A una mediació NO hi poden anar els casos següents:

 • Robatori.
 • Bulling o assetjament desproporcionat.
 • Agressió personal i física.
 • Conflictes amb altres persones alienes a l’institut.

Com es pot demanar la mediació?

Hi ha diferents maneres de demanar la mediació:

 • Comunicant-ho als companys mediadors, directament (Carla Bel, 4tB; Aitana Pena,4tB; Alicia Santolaria, 4tC; Vanessa Pinela, 3rC; Ruth Cuesta, 3rA; Adrian Rios, 3rA; Irene Ruiz, 3rA; Victor Torres, 3B).
 • Comunicant-ho a les coordinadores de mediació: Pilar MorenoChus Martínez.
 • Deixant una nota a la bústia de mediació situada a l’entrada del pati, amb el nom i el curs de la persona afectada.

La mediació també es pot aconsellar. Qualsevol persona que vegi que un amic o amiga té problemes pot comunicar-ho als mediadors.

Per tal de renovar l’equip de mediadors, l’institut té previst anar realitzant activitats de formació adreçat a l’alumnat interessat per part de professionals especialitzats.