• Les llistes dels nous alumnes admesos al centre NO surten fins el 7 de juliol (tant les de l’ESO com les de batxillerat).
  • La matrícula per aquests nous alumnes és: Batxillerat del 8 al 14 de juliol i ESO del 13 al 17 de juliol.

  • Confirmació de matrícula dels alumnes que ja tenim al centre. Les famílies han rebut o rebran un correu amb els pasos a seguir per tal de confirmar la matrícula al centre al que han de respondre. El correu de confirmació de matrícula és confirmaciomatricula@iesvalldemossa.net