Institut Valldemossa

L’Institut Valldemossa és un centre educatiu públic de Secundària i Batxillerat de la ciutat de Barcelona, que, per ser fronterer, escolaritza alumnat de dos districtes, Nou Barris i Sant Andreu.
En concret, té adscrites les següents escoles de Primària de Nou Barris:

 • Splai
 • Palma de Mallorca
 • Timbaler del Bruc
I de Sant Andreu,  les escoles:

 • Mestre Enric Gibert i Camin
 • Turó Blau
Creat el 1977, a partir de demandes veïnals, al llarg d’aquests anys s’ha consolidat com un centre de prestigi a la zona, on sempre ha destacat pels resultats acadèmics, l’alt nombre de matrícula, i el bon clima de convivència al centre.

També cal destacar com a punts forts del centre l’acció tutorial, l’atenció a la diversitat i la relació amb les famílies, així com un seguit de bones pràctiques i projectes d’innovació consolidats i molt ben valorats en les avaluacions externes.

Al Valldemossa potenciem la qualitat educativa des d’una vocació de servei públic, vetllant perquè tots i cadascun dels i de les nostres alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, a través d’una sòlida formació acadèmica, amb la finalitat de que puguin esdevenir ciutadans responsables i solidaris, amb unes habilitats personals i socials que els permetin una bona inserció acadèmica, laboral i social en un món cada cop més global.

 • 3 linies d’ESO
 • 2 linies de Batxillerat
 • L’horari lectiu és de 8 a 14:35h.
 • Cada dues hores de classe hi ha un pati de 25 min, el primer, i de 20 min, el segon.
 • El centre estarà obert des de les 8 fins a les 18 h (dj i dv fins a les 15h).
 • Els alumnes entren al centre a les 7:55 h, i no poden quedar-se més enllà del seu horari lectiu (llevat dels alumnes de menjador, que es queden fins les 16h)

Calendari avaluacions provisional

 • Preavaluació: finals d’octubre (1r, 3r i I Batx)
 • 1ª Avaluació: principis desembre
 • 2ª Avaluació: principis març
 • 3ª Avaluació-Final: final de maig (II Batx) i final de juny (ESO i I Batx)
 • Proves extraordinàries:  juny (II Batx) i inici de setembre (ESO i I Batx).

Avaluacions externes

 • Proves d’avaluació de l’ESO (4t ESO): mitjans de febrer
 • Proves d’avaluació de primària (6è): principis de maig (poden requerir la participació de professorat de secundària)

Reunions inici de curs (famílies tutories)

 • 1r i 2n ESO: principis d’octubre
 • 3r, 4t ESO i Batxillerat: principis d’octubre

MÉS INFORMACIÓ

ON SOM

 • Pintor Alsamora, 7- 9, Barcelona.
 • 93 352 01 52
 • iesvalldemossa@xtec.cat
 • Horari atenció directora: dimecres de 16-18h i divendres de 8-9h (Per poder-vos atendre cal concretar hora amb antelació)