L’alumnat ha de ser capaç d’aplicar amb iniciativa les competències bàsiques

El treball de síntesi de 1r, 2n i 3r i el projecte de recerca de 4t són un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes de forma autònoma. L’alumnat ha de ser capaç d’aplicar amb iniciativa les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per resoldre qüestions relacionades amb la vida pràctica.

Es realitzen de forma intensiva a final de curs, durant una setmana de classe. Els alumnes treballen en grups, preparen un dossier, i fan activitats a l’aula i sortides escolars. L’avaluació d’aquests treballs consta d’una presentació oral de cada equip davant d’un tribunal de professors, fent ús de mitjans informàtics, i del lliurament del dossier personal.

En els tres primers cursos es fa un treball de síntesi a final de curs i a 4t es fa un projecte de recerca.

En tots dos casos són activitats que es fan en equip.

Els temes del treball de síntesi són:

A 1r d’ESO

El parc urbà i el parc natural”. Es fan sortides al Parc Natural del Montseny i Parc Güell.

A 2n d’ESO

El Delta de l’Ebre”. Es fa una sortida de tres dies a Sant Carles de la Ràpita.

A 3r d’ESO

Els barris del Valldemossa. Consta de tres itineraris pels barris de l’entorn de l’institut: Nou Barris, Sant Andreu i La Sagrera. El dossier dels alumnes és la crònica amb imatges d’aquests recorreguts.

A 4t d’ESO

El títol del projecte de recerca és “Barcino”. Els alumnes han de fer uns itineraris de descoberta de quatre zones de Barcelona: Ciutat Vella; l’Eixample; Ribera, la Barceloneta i Vil·la Olímpica, i Montjuïc. El dossier dels alumnes és la crònica amb imatges d’aquests recorreguts.