Esperit participatiu i de consens

El Claustre del professorat és l’òrgan propi de participació del professorat de l’Institut en el seu control i gestió. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si és el cas, decidir sobre tots els seus aspectes docents.
El Claustre de l’INSTITUT VALLDEMOSSA està format per 44 professors i professores i sempre l’ha caracteritzat l’esperit participatiu i de consens.

Institut_Valldemossa_claustre