Les característiques dels estudis postobligatoris són diferents de l’ESO en molts aspectes, però el centre continua tenint present l’atenció a la diversitat de l’alumnat

Tant a primer com a segon, la matèria d’anglès s’imparteix en tres grups (tal i com s’havia fet a 3r i 4t d’ESO). L’alumnat es distribueix segons el seu ritme de treball i competència.

A més dels grups de nivell d’anglès, en coherència amb el nostre currículum a l’ESO, es fa un seguiment individual de cada alumne a través de la tutoria i de l’equip docent. Es tenen en compte aquelles característiques que poden condicionar el seu procés d’aprenentatge. Si és el cas, es fa el Pla Individualitzat que permeti adaptar els procediments, el temps de durada i l’avaluació, tant al Batxillerat com en la seva presentació a les Proves d’Accés a la Universitat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA